Hội đồng nhân dân xã Thạch Văn vừa tổ chức kỳ họp thứ 6
HĐND xã Thạch Văn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, vừa tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường bầu phó chủ tịch HĐND xã.
Hội đồng nhân dân xã Thạch Văn vừa tổ chức kỳ họp thứ 6

 

Đ/c Đậu Xuân Đại, Chủ tịch HĐND xã thông qua các văn bản cấp trên, tại kỳ họp

Ông Dương Văn Tú nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Văn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, vì lý do sức khỏe được Nhà nước cho nghỉ hưởng chế độ theo quy định.  Chiều ngày 17/9/2018, HĐND xã Thạch Văn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường , tại kỳ họp này HĐND xã đã bầu ông Bùi Văn Ánh giữ chức Phó chủ tịch HĐND xã Thạch Văn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 100% số phiếu tán thành. Ông Bùi Văn Ánh trưởng thành từ cán bộ đoàn,  hiện nay là Ủy viên BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bí thư Đoàn xã Thạch Văn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tác giả: NVT - Nguồn: HDND.TV