Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc tại Thạch Văn
Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2018 Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, Hội LHPN huyện Thạch Hà về tọa đàm cùng cấp ủy, chính quyền, các ban nghành liên quan về vai trò của tổ chức Hội LHPN trong việc tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới ở địa phương , chú trọng việc tham mưu thực hiện 3 tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.
Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc tại Thạch Văn

và khảo sát cán bộ, gia đình hội viên phụ nữ xã Thạch Văn trong việc thực hiện 3 tiêu chí sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ trong phong trào 5 không 3 sạch . Qua buổi làm việc đoàn làm rõ hơn vai trò tham mưu của tổ chức Hội LHPN trong xây dựng NTM, đồng thời đoàn cũng rút kinh nghiệm từ thực tiển để có kế hoạch trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Hội trong thời gian tiếp theo.

Tác giả: Bùi Thị Huyền - Nguồn: BTVPN.TV