Xã Thạch Văn cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu năm 2018
Vụ hè thu năm 2018 xã Thạch Văn gieo cấy 235 ha lúa, cơ cấu chủ yếu nhóm lúa Khang dân 18.
Xã Thạch Văn cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu năm 2018

 

Theo kế hoạch lúa hè thu phải thu hoạch xong trước ngày 15/ 9 /2018 tuy nhiên đến thời điểm này ( 07/9) cơ bản trên 95% diện tích lúa hè thu đã được thu hoạch, dự kiến cuối ngày hôm nay 100% diện tích lúa sẻ được thu hoạch xong, để thu hoạch được nhanh gọn như vậy UBND xã đã tập trung huy động 10 máy gặt đập liên hoàn làm việc suốt ngày đêm, đồng thời tuyên truyền cho nông dân chủ động trong các khâu thu hoạch và bảo quản, kể cả rơm, rạ làm thức ăn chăn nuôi gia súc, nên đã đạt được theo kế hoạch đề ra. Theo ước tính ban đầu năng suất đạt 5,05 tấn/ ha, tuy nhiên so với thực tế sau thu hoạch có thể không đạt được năng suất theo ước tính ban đầu./.

Tác giả: NVT - Nguồn: UB.TV