Cổng thôn biểu tượng văn hóa của làng quê
Thực hiện kế hoạch về xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Thạch Văn đã chỉ đạo 4/5 thôn xây dựng cổng thôn, đây là một trong những tiểu, tiêu chí xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu, theo Quyết định số 38/2016/ QĐ-UBND, ngày 11/8/2016, của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Quy định chỉ tiêu các nội dung trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Cổng thôn biểu tượng văn hóa của làng quê

 

Cổng thôn Bắc Văn vừa mới xây dựng gần hoàn thành

Từ đầu năm đến nay xã Thạch Văn đã có 3 thôn xây dựng hoàn thành cổng thôn, đó là các thôn Tân Văn, Trung Văn và Bắc Văn. Trị giá mỗi cổng thôn từ 90 đến 100 triệu đồng, từ nguồn vốn nhân dân đóng góp, sự ủng hộ của con em xã quê và ngân sách địa phương hỗ trợ 30%.

 

Cổng thôn Tân Văn

 

Cổng thôn Trung Văn

 

Hiện nay thôn Nam Văn đang chuẩn bị tiến hành xây dựng, như vậy vào cuối năm nay 5/5 thôn sẻ hoàn thành việc xây dựng cổng thôn, đây là điểm nhấn và là biểu tượng văn hóa của làng quê, làm cho ai đi xã cũng luôn nhớ về quê hương. Điều đặc biệt là có thôn sau khi xây dựng hoàn thành cổng thôn nhân dân, con em xa quê còn tự nguyện đóng góp ủng hộ hàng chục triệu đồng để tổ chức khánh thành nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, như thôn Bắc Văn, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân, thực sự có ý nghĩa sâu sắc.

Tác giả: NVT - Nguồn: BCĐNTM.TV