Xã Thạch Văn tổ chức hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
Sáng ngày 04/10/2018, xã Thạch Văn đã tổ chức hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Đồng chí Dương Văn Thái, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã và đ/c Hồ Thị Hiền, Công chức Văn hóa – Xã hội, Phó Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đ/c thành viên Ban xóa đói giảm nghèo.
Xã Thạch Văn tổ chức hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia hội nghị

Để chuẩn bị cho rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018, ngày 03/10/2018, UBND xã Thạch Văn đã ban hành Quyết định số: 53/QĐ-UBND, về kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018 với 30 thành viên và Kế hoạch số: 33/KH-UBND, về rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018.

Đồng chí Hồ Thị Hiền, Công chức Văn hóa – Xã hội, Phó Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã đã  triển khai Kế hoạch 

Tại hội nghị đồng chí Hồ Thị Hiền, Công chức Văn hóa – Xã hội, Phó Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã đã  triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018 và quy trình, phương pháp, thời gian rà soát. Theo Kế hoạch thời gian điều tra, rà soát bắt đầu từ ngày 05 – 25/ 10/2018 hoàn thành rà soát tổng hợp báo cáo xã.

 VỀ XÁC ĐỊNH MỨC CHUẨN NGHÈO - CHỈ TIÊU VỀ ĐA CHIỀU

1. Mức thu nhập theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020:

- Khu vực nông thôn: Bình quân người/tháng từ  700.000 -  900.000 đồng

- Khu vực thành thị:   Bình quân người/tháng từ 1.000.000 - 1.300.000 đồng

2. Các chiều và chỉ tiêu về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản:

- Các chiều thiếu hụt: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch/vệ sinh, tiếp cận thôn tin.

- Các chỉ tiêu về dịch vụ xã hội cơ bản:

Chỉ tiêu

Điểm

1. Trình độ giáo dục của người lớn( trên15-30 tuổi)

10

2. Tình trạng đi học của trẻ em( 1-15 tuổi)

10

3. Tiếp cận các dịch vụ y tế;

10

4. Bảo hiểm y tế;

10

5. Chất lượng nhà ở;

10

6. Diện tích nhà ở bình quân đầu người;

10

7. Nguồn nước sinh hoạt;

10

8. Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh;

10

9. Sử dụng dịch vụ viễn thông;

10

10. Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

10

                     10

100

VỀ XÁC ĐỊNH HỘ:

1. Hộ nghèo: 2 nhóm

- Hộ nghèo về thu nhập(Nhóm1): Bao gồm các hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người: 700.000đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị.

- Hộ nghèođa chiều (Nhóm 2):Bao gồm các hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ trên 700.000 đồng - 900.000đ/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ trên 1.000.000 đồng - 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị; đồng thời bị thiếu hụt từ 3/10 chỉ tiêu các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên;

2. Hộ cận nghèo (CN): Bao gồm các hộ có thu nhập từ trên 700.000đồng - 900.000đ/người/tháng ở khu vực nông thôn và từ trên 1.000.000 đồng - 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị, đồng thời bị thiếu hụt 2/10 chỉ tiêu các dịch vụ xã hội cơ bản trở xuống.

3. Hộ không nghèo: Là những hộ có thu nhập bình quân đầu người trên mức tối đa của chuẩn nghèo.

 

Các thành viên tham gia ý kiến

Tại hội nghị các thành viên đã tham gia ý kiến, về những bất cập trong rà soát nhằm tập trung rà soát đúng đối tượng, đồng thời không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Dương Văn Thái, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Hồ Thị Hiền, Công chức Văn hóa – Xã hội, Phó Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã giải đáp, trả lời tình huống trong điều tra, các ý kiến mà các thành viên nêu ra.  Đồng chí Dương Văn Thái, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo xã giao nhiệm vụ cho các đồng chí được được phân công chỉ đạo từng địa bàn, tập trung bám sát quy trình, phương pháp sâu sát địa bàn để rà soát đảm bảo đúng đối tượng, theo đúng tiêu chí, đúng thời gian theo kế hoạch. Tập trung tuyên truyền thông qua các kênh thông tin rộng rãi để mọi người dân được biết tham gia thực hiện.

Tác giả: NVT - Nguồn: UB. TV