Thực hiện Đề án 52 đã góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân
Thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch về “Tăng cường truyền thông vận động lồng ghép cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ chăm sóc sức khỏe sinh sản” theo Đề án 52 của Chính phủ. Ngày 26 tháng 10 năm 2017 Ban dân số - KHHGĐ xã Thạch Văn, đã phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sinh sản Hà Tĩnh và Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện Thạch Hà tổ chức chiến dịch cung cấp dịch vụ, tư vấn chăm sóc SKBMTE/KHHGD cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn xã Thạch Văn
Thực hiện Đề án 52 đã góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân

 

Hình ảnh cán bộ tư vấn và cung cấp dịch vụ cho người dân

Sau một buổi tổ chức chiến dịch đã khám và tư vấn  cho 122 chị; Trong đó: Đặt vòng cho 13 chị; cấy thuốc tránh thai cho 1 chị; tiêm thuốc tránh thai cho 2 chị; triệt sản cho 1 trường hợp; điều trị nhiễm đường sinh sản cho 36 chị; cấp thuốc điều trị miễm phí cho 25 chị. Trong quá trình triển khai đề án tại xã Thạch Văn, Ban dân số - KHHGĐ xã đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, trạm y tế, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Công tác truyên thông cộng đồng về CSSKSS - KHHGĐ được chú trọng, thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, nói chuyện chuyên đề , tư vấn tại nhà, tư vấn tại điểm cung cấp dịch vụ đã đem lại nhiều hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án 52 trong những năm qua và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dân số đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe cho người dân./.

Tác giả: NVT - Nguồn: UB.TV