Công an xã Thạch Văn phối hợp Công an huyện Thạch Hà làm CMND cho những người khó khăn
Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Công an xã Thạch Văn, ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Thạch Hà về việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật không có khả năng đi làm CMND.
Công an xã Thạch Văn phối hợp Công an huyện Thạch Hà làm CMND cho những người khó khăn

 

 Công an xã Thạch Văn đã tiến hành rà soát lập danh sách những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật trên địa bàn thuộc diện cấp CMND. Tham mưu cho Công an huyện, bố trí thời gian về tận nhà giúp dân làm CMND, nhằm phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ. Sáng ngày 27/10/2018, Công an xã đã phối hợp với cán bộ đội quản lý hành chính Công an huyện triển khai công tác làm CMND tại gia đình có các trường hợp khuyết tật trên địa bàn xã. Đây là một việc làm thiết thực, có ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn, đồng thời để lại hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an, góp phần xây dựng phong cách người công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Bùi Văn Bình - Nguồn: CA. TV