Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Văn họp rà soát gọi công dân khám tuyển thực hiện NVQS
Chiều ngày 19/10/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Thạch Văn đã họp rà soát gọi công dân khám tuyển thực hiện NVQS đợt 1 năm 2019. Đ/c Dương Văn Thái; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Hội đồng NVQS và đ/c Nguyễn Khắc Tâm; Chỉ huy trưởng quân sự; Phó chủ tịch Hội đông NVQS chủ trì cuộc họp.
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Văn họp rà soát gọi công dân khám tuyển thực hiện NVQS

Tham dự có đ/c Trương Khắc Lâm; Cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Hà. Các đ/c trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các đ/c thôn trưởng và thôn đội trưởng các thôn.

Trong những năm qua xã Thạch Văn đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi  công dân thực hiện NVQS, hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Các đối tượng không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự đã được xử lý nghiệm túc theo quy định của Pháp luật. Tuy vậy việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ lần này xã Thạch Văn cũng  gặp không ít khó khăn đó là, số công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, hầu hết đi làm ăn xa, đa số làm ở các công ty và đi xuất khẩu nước ngoài.

Tại cuộc họp đ/c Nguyễn Khắc Tâm; Chỉ huy trưởng quân sự đã thông qua các Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khám tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019, quán triệt các nội dung cơ bản cùa Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn xét duyệt các tiêu chuẩn gọi công dân nhập ngũ. Trên cơ sở danh sách các thôn tổng hợp công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Cuộc họp đã tiến hành rà soát công dân theo từng thôn một, sau khi đã loại trừ các công dân thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ. Kết quả Hội đồng nghĩa vụ quân sự đã thống nhất danh sách 40 công dân trong độ tuổi để gọi khám sơ tuyển trương thời gian sắp tới. Theo kế hoạch đợt 1 năm 2019 Hội đồng NVQS huyện giao chỉ tiêu cho xã Thạch Văn tuyển chọn 18 công dân khám tuyển tại huyện. Phát biểu kết luận cuộc họp đ/c Dương Văn Thái; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Hội đồng NVQS giao các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý tốt các công dân trong danh sách gọi khám sơ tuyển, tiếp tục ra soát những công dân có đủ tiêu chuẩn để gọi bố sung. Có kế hoạch thông báo các công dân đang đi làm ăn xa gọi về khám tuyển. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cơ sở vật chất để khám sơ tuyển đảm bảo chất lượng./.

Tác giả: NVT - Nguồn: HĐNVQS.TV