Xã Thạch Văn khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019
Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2019, sáng ngày 07/11/2018, Tại trạm Y Tế xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Văn phối hợp với BCH quân sự huyện Thạch Hà đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho các công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đợt 1 năm 2019 trên địa bàn xã.
Xã Thạch Văn khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019

Tham dự lễ khai mạc có đại diện cán bộ BCH quân sự huyện Thạch Hà, các đ/c trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành đoàn thể xã Thạch Văn, đại diện lãnh đạo các thôn, các đồng chí thôn đội trưởng và các nam công dân có lệnh gọi tham gia khám tuyển.

Trong đợt 1 năm 2019 bước đầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã rà soát phân loại và đã thống nhất phát lệnh gọi 34 công dân nam trong độ tuổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên do một số công dân đi làm ăn xa chưa về, nên chỉ có 15 công dân có lệnh gọi về khám sơ tuyển, trong đó trúng sơ tuyển 8 đồng chí. Theo kế hoạch trong thời gian tới Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục rà soát, gọi công dân bổ sung và số công dân đã có lệnh gọi chưa về khám sơ tuyển, tiếp tục khám bổ sung đảm bảo vượt chỉ tiêu con số huyện giao, nếu công dân nào không thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẻ hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của Pháp luật./.

Tác giả: NVT - Nguồn: HĐNVQS. TV