XÃ THẠCH VĂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
Thực hiện Kế hoạch số: 26 /KH-UBND, ngày 02/7/2018 của UBND xã Thạch Văn về tiển khai Chỉ thị số: 17/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Thạch Văn; Sáng ngày 17/7/2018, xã Thạch Văn tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tập huấn công tác thu thập thông tin dân cư.
XÃ THẠCH VĂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ  DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tá; Hồ Thế Thịnh; Đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về an ninh trật tự; Công an huyện Thạch Hà, Thiếu tá Trần Kiên; Trưởng Đồn công an Thạch Khê, cùng các đ/c trong đội quản lý hành chính về an ninh trật tự Công an huyện và Đồn Thạch Khê, cùng cán bộ cốt cán trên địa bàn xã Thạch Văn.

 Trung tá; Hồ Thế Thịnh; Đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về an ninh trật tự; Công an huyện Thạch Hà triển khai các chuyên đề về dữ liệu dân cư

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tá  Hồ Thế Thịnh; Đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về an ninh trật tự; Công an huyện Thạch Hà, triển khai các chuyên đề, gồm: Tổng quan cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; số định danh cá nhân; công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin, kết nối chia sẻ và khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hướng dẫn ghi chép các thông tin cụ thể trong phiếu thu thập thông tin dân cư và xử lý một số tình huống thường gặp khi thu thập thông tin dân cư, các phụ lục, danh mục về dân tộc, tôn giáo, quan hệ gia đình và chủ hộ...

 Đồng chí Bùi Văn Bình, Phó trưởng công an xã  triển khai  Kế  hoạch và phân công nhiệm vụ

Đồng chí Bùi Văn Bình, Phó trưởng công an xã  triển khai  Kế  hoạch  xây dựng  Cơ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Thạch Văn. và  phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác  triển khai  hoạch xây dựng  Cơ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Thạch Văn.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể và sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Tác giả: NVT - Nguồn: UB.TV