Xã Thạch Văn tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018
Sáng ngày 27/3/2018, xã Thạch Văn tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân nòng cốt năm 2018. Tham dự có đồng chí Đại úy Phạm Anh Quốc, Trợ lý cán bộ, Tổ chức BCH Quân sự huyện Thạch Hà; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã, cấp ủy các chi bộ, ban chỉ huy các thôn, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể, cùng lực lượng cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ.
Xã Thạch Văn tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó chủ tịch UBND xã khai mạc huấn luyện

Với mục đích huấn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng Dân quân. Trên cơ sở đó vận dụng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương, công tác dân quân ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống.

 

 

 

 

 

 

 

Lực lượng dân quân tham gia học tập giáo dục chính trị

 

Trong thời gian huấn luyện từ ngày 27/3 – 10/4/2018, cán bộ cốt cán từ xã đến thôn cùng cán bộ, chiến sỹ dân quân sẻ tham gia học tập giáo dục chính trị hai ngày với 9 chuyên đề. Sau đó cán bộ, chiến sỹ dân quân huấn luyện thực hành trên thao trường với các nội dung: Điều lệnh đội ngũ; Vũ khí tự tạo; Các bài huấn luyện về kỹ thuật bắn súng; Kỹ thuật thuốc nổ, Vật cản ...

 


 

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Ban chỉ đạo huấn luyện tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc đúng nội dung chương trình và thời gian quy định, quân số tham gia huấn luyện đầy đủ; kết thúc huấn luyện 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 78% đạt khá, giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị và đảm bảo an toàn giao thông; huấn luyện kết hợp với rèn luyện kỷ luật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và làm  tốt công tác vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

Hoàn thành tốt nhiệm huấn luyện chiến đấu năm 2018, cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân xã phải quyết tâm không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp với lực lượng công an tuần tra, canh gác, bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018./.

Tác giả: NVT - Nguồn: BCHQS.TV