Xã Thạch Văn triển khai kê khai thu thập thông tin dân cư
Hiện nay xã Thạch Văn có 1461 hộ dân với 5833 nhân khẩu, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác; tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Xã Thạch Văn triển khai kê khai thu thập thông tin dân cư

Tổ công tác làm việc tại thôn Bắc Văn

 Từ ngày 11/9/2018  tổ công tác đã bắt đầu triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn 5 thôn. Để các hộ dân kê khai đầy đủ, đảm bảo thông tin thu thập được chính xác, Công an xã đã phân công an ninh các thôn, các tổ trưởng tổ tự quản phát phiếu hướng dẫn người dân kê khai, hoặc công dân có thể đến trực tiếp tại nhà văn hóa thôn được tổ công tác hướng dẫn kê khai vào các ngày làm việc tại các thôn. Sau 16 ngày triển khai thực hiện thực hiện, đến nay xã Thạch Văn đã có trên 80% hộ dân trên toàn xã thực hiện kê khai. Để đảm bảo triển khai phiếu thu thập thông tin dân cư đúng tiến độ kế hoạch đề ra, trong thời gian tới xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thống kê danh sách và đôn đốc nhắc nhở các hộ dân chưa kê khai thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

CSDLQGVDC là cơ sở dữ liệu nền tảng trong hệ thống các cơ sở dữ liệu của quốc gia, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin, phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. CSDLQGVDC có vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Việc tra cứu thông tin trong CSDLQGVDC khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ của công dân, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí và thời gian đi lại của công dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tiến tới xây dựng chính phủ điện tử.

Tác giả: NVT - Nguồn: BCĐ.TV