Xã Thạch Văn vừa xử phạt 6 đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Hà về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Xã Thạch Văn vừa xử phạt 6 đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng

 

Hình ảnh các đối tượng và người nhà tại buổi xử lý

 

Ngày 14/11/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) xã Thạch Văn đã tiến hành họp rà soát gọi 35 công dân trong độ tuổi, khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2018. Qua đợt khám sơ tuyển lần thứ nhất tại xã đã có 20 công dân có mặt, còn lại 15 công dân không có mặt với nhiều lý do khác nhau. Ngày 24/11/2017  Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Văn tiếp tục phát lệnh gọi 15 công dân không tham gia khám sơ tuyển lần thứ nhất, để khám sơ tuyển lần thứ 2. Tuy vậy lần khám thứ 2 vào ngày 03/12/2017 chỉ có 9 công dân chấp hành lệnh gọi, còn 6 công dân không có mặt. Căn cứ vào Luật Nghĩa vụ quân sự và Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013, Nghị định Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Ngày 18/01/2018 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Văn đã triệu tập 6 đối tượng không có mặt đúng thời gian, địa điểm khám sơ tuyển, để xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 5, mục 2, Chương 2, Nghị định số: 120/2013/NĐ-CP, ngày 09/10/2013, Nghị định Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Văn đã ra Quyết định xử phạt  vi phạm hành chính mỗi đối tượng mức thấp nhất  500.000đ. Gồm: 1. Trương Doãn Hợp; 2. Trương Doãn Mạnh; 3. Nguyễn Văn Lệ; 4. Nguyễn Văn Hải; 5. Nguyễn Văn Vũ; 6. Nguyễn Văn Tuấn. Đây là bài học cho những người cố tình không chấp hành pháp luật.

Tác giả: NVT - Nguồn: HĐNVQS. TV