Kiểm tra công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND xã Thạch Văn
Chiều ngày 16/5/2018, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) huyện Thạch Hà (do Chủ tịch UBND huyện thành lập tại Quyết định số: 3590/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018) do ông Trần Quang Đông; Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn số 2, đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND xã Thạch Văn 6 tháng đầu năm 2018.
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND xã Thạch Văn

 

Tiếp làm việc với đoàn kiểm tra có ông Đậu Xuân Đại; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, ông Dương Văn Thái; Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã, các công chức chuyên môn thuộc UBND xã Thạch Văn.

       Sau khi kiểm tra trên 7 nhiệm vụ của công tác CCHC năm 2018. Kết quả kiểm tra cho thấy trong 6 tháng đầu năm UBND xã Thạch Văn tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thể hiện ở việc đã ban hành các Kế hoạch, Quyết định về công tác cải cách hành chính; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đáp ứng yêu cầu CCHC trong giai đoạn hiện nay, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, dùy trì tốt hoạt động của trang thông tin điện tử của xã. Định kỳ giao ban có thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính của địa phương; kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ban hành Quy chế làm việc. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự ổn định; thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính theo quy định; duy trì tốt về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định.

        Bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục đó là: Cần rà soát bổ sung các Kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính cho phù hợp sát tình hình thực tế đảm bảo có tính khả thi cao. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin theo kế hoạch, Cập nhất công tác thông tin tuyên truyền vào phần mềm Hệ thống truyền thanh cơ sở theo đúng quy định. việc ứng dụng công nghệ thông tin nhất là áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc một số cán bộ công chức còn hạn chế cần khắc phục; việc theo dõi, cập nhật sổ sách một số trường hợp chưa kịp thời.

Kết thúc buổi là việc ông Trần Quang Đông thay mặt đoàn yêu cầu: UBND xã Thạch Văn cần rà soát, bổ sung các kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, nhất là các nội dung còn hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, đảm bảo đến cuối năm 2018 xã Thạch Văn phấn đấu đứng tốp đầu của huyện Thạch Hà về chỉ số cải cách hành chính./.

 

Tác giả: NVT - Nguồn: UB. TV