Thôn Tân Văn đang nổ lực xây dựng chỉnh trang nâng cấp các tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu
Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, từ đầu tháng 8/2018 đến nay cùng với sự đầu tư của UBND xã, Thôn Tân Văn đã huy động mọi nguồn lực ra quân xây dựng chỉnh trang nâng cấp các tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu.
Thôn Tân Văn đang nổ lực xây dựng chỉnh trang nâng cấp các tiêu chí KDC NTM kiểu mẫu

Trong đợt ra quân lần này  thôn Tân Văn đã  chỉnh trang các tuyến đường nội thôn: Phát quang, làm vệ sinh môi trường, cắt tĩa cây hàng rào xanh.  Xây dựng được 137m bồn hoa trồng hàng rào xanh. Đổ được 400m đất, trồng cây bồn hoa hàng rào xanh. Xây dựng được 120m mương thoát nước trong khu dân cư. Xử lý mương thoát nước thải tại hộ gđ ông Mạnh. Vận động tháo dỡ 32m tường rào mở rộng nền đường. Đổ được 250m đường BTông nội đồng. Huy động 3 ca máy nạo vét được 1 km kênh, mương, san sửa lề đường nội thôn, hiện nay thôn đang tiếp tục đổ trên 1 km lề đường niên hương bằng B tông và trồng cây hàng rào xanh. Trong đợt ra quân vừa qua đã có trên 1.400 lượt người tham gia. Ngoài ra nhân dân cũng đang tập trung chỉnh trang, sản xuất vườn hộ  phát triển kinh tế vườn và xử lý môi trường trong chăn nuôi./.

Tác giả: NVT - Nguồn: NTM.TV