Xã Thạch Văn tập huấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
Chiều ngày 04/5/2018, UBND xã Thạch Văn tập huấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho cán bộ, công chức, sẽ được áp dụng trên 100% thủ tục hành chính của UBND xã để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch...
Xã Thạch Văn tập huấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

 

 

Tham dự có các đ/c cán bộ, công chức xã. Tại buổi tập huấn  Đ/c Lương Văn Định; Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Khoa học công nghệ Việt hướng dẫn chi tiết cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015... Theo đó, TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 phần: Phạm vi - Tài Liệu viện dẫn -  Thuật ngữ và định ngữ - Bối cảnh của tổ chức - Vai trò của lãnh đạo - Hoạch định - Hỗ trợ - Hoạt động - Đánh giá hoạt động - Cải tiến. Phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 3 bước cơ bản: Chuẩn hóa, quy trình hóa (xây dựng các thủ tục dạng văn bản); Ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng; Kiểm soát và cải tiến hệ thống…

Sau tập huấn, UBND xã Thạch Văn sẽ tiến hành rà soát, xây dựng quy trình chuẩn theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tính thống nhất và khả thi./.

Tác giả: NVT - Nguồn: UB.TV