Xã Thạch Văn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật
Chiều này 23/5/2018, UBND xã Thạch Văn đã phối hợp với Phòng Tư Pháp, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Hà, tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, và công tác cải cách hành chính, quán triết Quyết định số: 52/2017/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, về Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ chiến sĩ LLVT trên địa bàn Hà Tĩnh.
Xã Thạch Văn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ông Ngô Đức Quyền; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội phổ biến các nội dung tại Hội nghị

 Tại hội nghị các đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, UBMTTQ  các ban, ngành, đoàn thể của xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thôn phó và cán bộ hội viên hội nông dân trên địa bàn xã  đã được nghe ông Ngô Đức Quyền; Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện phổ biến nội dung trọng tâm gồm: giới thiệu tổng quát về Luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế. Những điểm mới của Luật BHXH, Luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, Luật bảo hiểm y tế, chính sách của nhà nước đối với hộ gia đình có thu nhập trung bình tham gia BHYT tự nguyện. Các quyền lợi đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng, chế độ hưởng, đối tượng, quy trình, hồ sơ, thủ tục tham gia, các đại lý đóng BHYT tự nguyện trên địa bàn xã. Đồng thời thông tin thêm một số tình hình về thực hiện Luật BHYT trong thời gian qua trên địa bàn. Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT là một hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức cán bộ cốt cán ở xã và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH và nhất là BHYT, trong giai đoạn hiện nay giá dịch vụ y tế tăng cao, để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT.

 

Ông Hà Huy Sơn; Phó phòng Tư pháp quán triệt các nội dung về cải cách hành chính

 

Cũng tại Hội nghị các đại biểu tiếp tục được nghe ông Hà Huy Sơn; Phó phòng Tư Pháp quán triệt tình hình công tác cải cách hành chính trên địa bàn trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện Quyết định số: 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, về Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ  chiến sĩ LLVT trên địa bàn Hà Tĩnh. Nhằm nhắc nhở cán bộ, công chức, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc với nhân dân. Đồng thời nhân dân cũng nắm vững các nội dung của quy định để tăng cường giám sát cán bộ, công chức, cấp ủy, chính quyền trong thực thi công vụ. Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong, lề lối làm viêc; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Qua tuyên truyền sẽ giúp đội ngũ cán bộ cốt cán của xã và nông dân trên địa bàn xã Thạch Văn có thêm kiến thức và hiểu biết về pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, và các quy định, nội dung công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh, để tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, từ đó góp phần xây dựng thói quen sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trên địa bàn./.

Tác giả: NVT - Nguồn: HĐGDPL.TV