Ông Dương Văn Thái

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã;

Điện thoại: 0916.496.665;

Email: thaithachvan@gmail.com