TẬP TRUNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 05/2017 CỦA UBND TỈNH
Thực hiện kết luận ngày 13 tháng 7 năm 2018, của Đoàn Kiểm tra liên ngành (theo Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới của xã Thạch Văn. Theo kết luận của Đoàn thì xã Thạch Văn còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là Trường học; Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm và một số nội dung của các tiêu chí khác cần bổ sung .
TẬP TRUNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI THEO QUYẾT ĐỊNH 05/2017 CỦA UBND TỈNH

Trong thời gian qua UBND xã Thạch Văn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng  thực hiện các nội dung mà đoàn đã chỉ ra, nhất là tập trung vào 2 tiêu chí chủ yếu đó là: Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm và một số nội dung của các tiêu chí khác cần bổ sung, người dân cũng đã tích cực tham gia hưởng ướng.  Tuy nhiên đến nay theo đánh giá chung kết quả vẫn chưa đạt được nhiều, chuyển biến chưa rõ nét như mong muốn. Chỉ còn lại nhiệm vụ chủ yếu là 2 tiêu chí tuy nhiên rất nặng nề nhiều việc phải làm và đều liên quan đến mỗi người dân, mỗi hộ gia đình. Hiện nay Ban chỉ đạo NTM xã đã xác định một số nhiệm vụ  trọng tâm trước mắt cần làm ngay đó là chỉnh trang Khu dân cư NTM kiểu mẫu; Tập trung vào các nội dung như sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp trong mỗi gia đình, làm vệ sinh vườn hộ nhất là các công trình phụ trợ nhà tiêu, nhà tắm, bếp nấu ăn; Vận động các hộ chăn nuôi nâng cấp, sữa chữa các công trình chăn nuôi, xử lý chất thải đảm bảo; tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi; Làm vệ sinh môi trường , đắp lề đường, cắt tỉa cây hàng rào xanh, tập trung trồng hàng rào xanh trên tất các các tuyến đường nhất là ngõ xóm;  Tổ chức lại sản xuất trong từng vườn mẫu sao cho có hiệu quả, đúng bản vẽ thiết kế chú trọng công tác vệ sinh, tạo cảnh quan  vườn hộ. Thường xuyên thu gom và  xử lý chất thải tại điểm trung chuyển rác, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Một số hình ảnh người dân tham gia chỉnh trang nông thôn trong thời gian qua:

Tác giả: NVT - Nguồn: NTM.TV