Tiếp tục 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới
Tranh thủ thời gian nông nhàn, trong thời gian qua xã Thạch Văn đã thường xuyên huy động lực lượng ra quân chỉnh trang nông thôn
Tiếp tục 100 ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới

Đoàn viên công đoàn và các tổ tự quản thôn Tân Văn xây dựng bồn hoa

Do khối lượng công việc phân tán, không tập trung nên chủ yếu huy động lực lượng các tổ tự quản của các thôn, ra quân xây dựng  336 m bồn hoa, trồng hơn 1 km hàng rào xanh, hơn 100 m mương thoát nước nội thôn, vận động các hộ lắp đặt 9  bể booga xử lý chất thải trong chăn nuôi, ngoài ra vận động hàng chục hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, xây dựng nâng cấp nhà ở và công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, tập trung vận động các hộ dân sắp xếp, chỉnh trang, vệ sinh nhà cửa...

Một số hình ảnh nhân dân tham gia chỉnh trang NTM:

Tác giả: NVT - Nguồn: UB.TV