Xã Thạch Văn đang nổ lực xây dựng, chỉnh trang tạo các điểm nhấn nổi trội trong xây dựng NTM
Là một xã đã cán đích nông thôn mới được hơn 2 năm, nhưng theo đánh giá chung xã chưa có nhiều điểm nhấn nổi trội, đây cũng là băn khoăn trăn trở của cấp ủy, chính quyền xã Thạch Văn.
Xã Thạch Văn đang nổ lực xây dựng, chỉnh trang tạo các điểm nhấn nổi trội  trong xây dựng NTM

 

Từ một xã nghèo thuộc vùng biển ngang của huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh, địa phương đã nổ lực vươn lên và hoàn thành cơ bản các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2015, tuy nhiên sau về đích nông thôn mới xã cũng gặp phải không ít khó khăn, khó khăn lớn nhất là nguồn thu ngân sách, không đủ chi thường xuyên, chưa nói đến đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Mặc dù vậy năm 2018 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã quyết tâm đề ra chủ trương xây dựng, chỉnh trang các tuyến đường, các vườn hộ, các mô hình kinh tế nhằm tạo ra những điểm nhấn nổi trội. UBND xã đã ban hành một số chính sách hỗ trợ các thôn và các hộ dân trong xây dựng, chỉnh trang nông thôn mới năm 2018, rà soát lại kế hoạch, chẩn chỉnh phương pháp tổ chức huy động lao động, đổi mới công tác tuyên truyền, từ đó đã tạo ra được phong trào khá mạnh mẽ, đồng bộ trên địa bàn các thôn. Với mục tiêu xây dựng, chỉnh trang hai tuyến đường mẫu, 5 vườn mẫu, hai mô hình kinh tế, 3 cổng làng và một số tuyến đường các thôn… tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM của xã nhà. Thời gian qua đã thu hút hàng ngàn lượt người tham gia lao động xây dựng NTM. Các tổ chức hội đều đứng ra đảm nhận các phần việc hỗ trợ các thôn như hội Cựu chiến binh đảm nhận xây bồn hoa, mương thoát nước, hội phụ nữ đảm nhận ươm cây xanh cung cấp cho các thôn, xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ, hội nông dân đảm nhận xây dựng các mô hình kinh tế, Đoàn thanh niên đảm nhận xây dựng tuyến đường hoa thanh niên, đường điện thắp sáng làng quê… tất các các đoàn thể đều đảm nhận mỗi đoàn thể chỉnh trang từ 20 – 30 vườn hộ. Các thôn đều rà soát xây dựng lại khung kế hoạch theo 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, tập trung vào những tiêu chí chưa đạt hoặc đạt nhưng chưa bền vững để xây dựng phấn đầu hoàn thành các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ chủ trương đúng, được nhân dân bàn thảo thấu đáo, nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thu hút đông đảo người dân tham gia, từ đó ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới cũng được nâng lên, mọi khó khăn vướng mắc trước đây cũng dễ dàng được tháo gỡ, đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chỉnh trang NMT của xã nhà.

Sau đây là một số hình ảnh nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua:

 


Tác giả: NVT - Nguồn: BCĐ NTM.TV